Ceník

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na Internet

zdarma

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Výdělečně činní             

100,-/rok

Ostatní

50,-/rok

Jednorázová výpůjčka

10,-

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Odeslání žádanky MVS

8,-

Realizace výpůjčky jednoho dokumentu

poštovné dle
platných sazeb

TISK

Stránka A4 černobíle

Stránka A4 barevně

2,-

5,-

Stránka A4 obrázek černobíle

Stránka A4 obrázek barevně

5,-

15,-

POPLATKY ZA PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU

1. upomínka

0,-

2. upomínka

200,-

3. upomínka

500,-

Pokus o smír