VOLBY

31.08.2020 11:46

Volby do zastupitelstev krajů

 

se uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020.

Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM
- zapisovatelka paní Jitka Koutná, Jedovnice

Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zased. míst. č. 3 na ÚM
- zapisovatelka paní Michaela Doleželová, Jedovnice.

Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.
Celé znění naleznete na úřední desce městyse.