UPOZORNÉNÍ

02.06.2016 08:42

JIK: Upozorňujeme občany, že do zeleného odpadu patří
pouze biodpad! Poslední odvoz kompostárna nepřijala,
protože kontejnery obsahovali kamení, hlínu a dokonce i plasty!!!