PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ U KONCE

01.08.2016 08:06

Ve velké prázdninové soutěži, která probíhala od 1.6.2016 do 31.7.2016, byli vylosování tito šťastlivci:
V kategorii "1" (děti 3 - 8 roků): Miriam FRANCOVÁ, Jan ŠENKÝŘ, Jakub ŠTREIT a Anička ŠTREITOVÁ
V kategorii "2" (děti ve věku 8 - 15 roků): Alex KAKÁČ, Katka KUNCOVÁ, Lukáš HÉGR a Anežka SEDLÁKOVÁ
Výhercům gratulujeme a těšíme se na viděnou v knihovně, kde na ně čekají vstupenky do VIDA CENTRA
v Brně platné do konce října tohoto roku.
Jen pro zajímavost: Soutěže se zúčastnilo celkem 40 dětí :-)

Knihovnice Michaela Doleželová