MS Českého červeného kříže pořádá

11.05.2016 09:48

Výlet do Adamova a Olomučan

Uvidíme Světelský oltář v Adamově, absolvujeme vycházku
k pomníku K.H.Máchy v Olomučanech a muzeum keramiky.

Zájemci se mohou přihlásit u paní Doleželové v knihovně. Oběd zajištěn na 12,30 hodin. Odjezd 7,55 h. zastávka od Vilémovic, 8,00 h. náměstí, 8,0 5h. Chaloupky směr Brno. Přihlášky do středy 25. května.