Informace pro občany

17.04.2018 16:14

 

Ve čtvrtek 19. 4. započnou práce na recyklaci hlavní komunikace. Po vlastní recyklaci bude následovat technologická pauza, kdy nebude možné na upravený

povrch najet. Provoz městysem bude maximálně omezen. Žádáme Vás o co největší omezení vjezdu
na staveniště. K nejnutnějším vjezdům a výjezdům použijte místní komunikace. Místní část Habeš a cesta podél rybníku Dymák, kudy budou moci jezdit obyvatelé ulice Na Kopci, budou řízeny světelnou signalizací. Tato omezení budou prakticky probíhat až do 5. a 6. května, kdy by měla proběhnout poslední pokládka asfaltobetonových vrstev a provoz přes městys bude uzavřen. V některých dnech tedy nebude možný sjezd a výjezd z odboček na Kopec, do Záměstí nebo do Legionářské. Sledujte prosím aktuální dopravní značení. Děkujeme za pochopení.